Политика по GDPR

​Последна промяна: 21.12.2020 година

Въведение

Добре дошли на сайта https://www.termoshop-bg.com ("Уеб сайтът" или „Интернет страницата“), който е изработен в полза на "Браво 7" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 207145986, със седалище и адрес на управление в гр. Адрес: гр.Варна, ул. Капитан Райчо №103, телефон за контакти: + 359 893 704 966, електронна поща: office@termoshop-bg.com.

Използвайки тази интернет страница вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на вашите лични данни в съответствие с тази политика за поверителност.

Моля да прочетете тази политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси относно настоящата политика за поверителност, моля да се свържете с нас на + 359 893 704 966 или на office@termoshop-bg.com. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт.

Администратор на лични данни: "Браво 7" ЕООД (по-нататък наричано за краткост „Администратор“) е Еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК: 207145986, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Капитан Райчо №103, телефон за контакти: + 359 893 704 966, електронна поща: office@termoshop-bg.com и интернет страница: https://www.termoshop-bg.com/.

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

Каква лична информация за клиентите събира Termoshop-bg.com и какви са целите, за които я използва?

Информацията, която събираме за нашите потребители ни помага да подобряваме обслужването. Типовете информация, които събираме са следните:

 • Информацията, която ни давате: Съхраняваме всички данни, които ни предоставяте, чрез въвеждането им на нашия сайт или по друг начин. Имате възможност да откажете да ни предоставите определена информация, но така няма да можете да се възползвате от всички функции. Информацията, която ни предоставяте, се използва за да удовлетворим Вашите нужди, да подобрим пазаруването Ви, както и комуникацията си с Вас.
 • Автоматична информация: Получаваме различни типове информация, когато взаимодействате с нас. Например, както много сайтове и ние използваме “бисквитки”, като така получаваме определен тип информация, когато вашият уеб браузър има достъп до termoshop-bg.com, до реклами или друго съдържание използвано от името на termoshop-bg.com посредством други сайтове.

За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни

Termoshop-bg.com съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. 

Какво са бисквитките?

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт, бисквитките могат да подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате. Повече информация вижте тук.

Споделяме ли информацията, която ни давате?

Предоставените от Вас лични данни се събират, съхраняват, обработват и използват от termoshop-bg.com и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока на termoshop-bg.com, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели.

Защитена ли е моята информация?

 • За да защити Вашата информация по време на предаването й, termoshop-bg.com използва Secure Sockets Layer (SSL) протокол, който криптира информацията, която въвеждате.
 • termoshop-bg.com не съхранява информация за Вашите дебитни и кредитни карти.
 • Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от termoshop-bg.com потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на termoshop-bg.com за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

До каква лична информация имам достъп?

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:

 • на коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
 • на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от Закона;
 • на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
 • на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
 • да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание;
 • на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;
 • да подадете жалба до компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни;

В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте бил обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискате човешка намеса в разглеждането му.

termoshop-bg.com Ви дава достъп до широк спектър от информация, като информацията за личния профил и информация за поръчките направени от Вас. Данни за поръчка направена без регистрация, получавате на своята електронна поща.

Какъв избор имам?

 • Всеки потребител има право да откаже предоставянето на своята лична информация, с което се ограничават неговите функции.
 • Потребителят има възможност да добавя, променя или изтрива информацията на личния си профил. termoshop-bg.com не съхранява старите данни на потребителя, след като те са били изтрити или променени.
 • Всеки потребител има право да не предостави информацията си на трети лица, когато същата информация се използва с рекламни цели.
Могат ли деца да използват termoshop-bg.com?

termoshop-bg.com не позволява на деца под 18 години да ползват termoshop-bg.com, в т.ч. създаването на личен профил и правенето на поръчки. Ако детето е под 18 години, се допуска ползването на сайта от негова страна при съгласие от носещия родителска отговорност за детето. Такова сългасие се декларира чрез прикачване на декларация за съгласие за ползване на termoshop-bg.com попълнена от родител или настойник.

Други

Ако изберете да посетите termoshop-bg.com, както онлайн, Вашето посещение или спор относно поверителността стават обект на настоящите общи условия. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с Политика за защита на личните данни в termoshop-bg.com, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на termoshop-bg.com, можете да се обърнете към лице за контакт: office@termoshop-bg.com.

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg