Рекламации

Пазарувай лесно и безгрижно!

При възникнала рекламация в срок до 14 дни от усвояването на поръчката е необходимо да ни информирате на office@termoshop-bg.com или във Формата за контакти тук, описвайки естеството на констатираното несъответствие, както и да приложите снимков материал.

Изтеглете Формуляр за връщане на продукт

При основателна рекламация, в обект за гаранционно обслужване ще получите инструкция за подмяна на получения продукт с куриерска услуга за сметка на търговеца на посочения от вас имейл адрес.

При възникнали рекламации след изтичане на законовия срок по чл.50 от ЗЗП, потребителят може да предяви рекламация по чл. 113 от ЗЗП във сервизните бази на марката, посочени в гаранционната карта.

Гаранционната поддръжка изисква предоставяне на валиден документ за покупка.

При възникнали въпроси можете да се свържете с нас по всяко време на на office@termoshop-bg.com или във Формата за контакти тук

Още информация

1. При получаването на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа (всички пратки има опция преглед преди плащане) и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, които и да са от изискваните от българското законодателство, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката. На следния имейл адрес: office@termoshop-bg.com или във Формата за контакти тук ПОЛЗВАТЕЛЯТ изпраща снимки на дефектите на уреда, заснета транспортната опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид.

3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а, б.

5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, а ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

7. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената сума, платена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително с разходите за доставка, в 14-дневен срок, като използва същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума, докато не получи обратно стоката от потребителя.

8. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е с видими следи и / или дефекти, които са резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й.

9. В случай на обстоятелствата, посочени в т.1, 2 и 3, както пагуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

 

Можете да се запознаете с пълната версия на Закона за правата на потребителите на сайта КЗП